Om oss

Dagrun Dvergsdal

Dagrun Dvergsdal

Utdannning: Master of management, gestaltveiledning, sosionom.

Arbeidserfaring: Adm.dir/eigar DC, organisasjonsutviklar i Creative Learning Consultants, London, Organisasjonssjef Aker  olje og gass, Lektor Diakonhjemmets sosialhøgskole.

Stilling: Adm.dir

Tlf +47 91603659

Epost: dagrun@dvergsdalconsulting.no

Halvor Kjølstad

Halvor Kjølstad

Utdanning: Spesialist i klinisk psykologi.

Arbeidserfaring: Fagsjef, psykiatrien i Telemark, direktør AKAN og Blå Kors Senter, Oslo, sjefpsykolog, Statens senter for barne- og ungdomspsykiatri. Undervising ved universitet, høgskolar mv. Diverse publikasjonar. Leiar av Norsk Psykologforening. Secretary General i European Federation of Professional Psychologists Associations. Medlem av Statens Helsepersonellnemnd og Tilsynutvalget for Dommere.

Stilling: Adm.sjef/psykologspesialist

Tlf +47 91166548

Epost: halvor@dvergsdalconsulting.no

Martin Loxton

Martin Loxton

Utdanning: Master of Social Science and Natural Science.

Arbeidserfaring: 30 years working with major organisations in Europe, USA and Japan, as a consultant, executive coach and facilitator, and has designed and run a wide variety of training programmes. Has been a consultant at Creative Learning Consultants and Oliver Wyman Delta. On the faculty of Institute of Psychosynthesis in London, teaching coaching and supervising trainee coaches.

Stilling: Seniorkonsulent

Tlf +44 7767892752

Epost: martin@dvergsdalconsulting.no

Eirin Winje

Eirin Winje

Utdanning: Embetseksamen og doktorgrad i psykologi.

Arbeidserfaring: Stipendiat ved Regional avdeling for spiseforstyrrelser, Oslo Universitetssykehus. Kommunepsykolog i Frogn. Psykolog ved Fossumkollektivet. Foredragsholder og forfatter innen helsepsykologi. Diverse utvalg i Diabetesforbundet og Norsk Psykologforening.

Stilling: Seniorkonsulent

Tlf +47 40218103

Epost: eirin@dvergsdalconsulting.no

Helge Taranrød

Helge Taranrød

Utdanning: Cand.theol. , pastoral-klinisk utdanning, HSH sitt leiarutviklingsprogram,

Arbeidserfaring: Utanlandssjef i Sjømannskirken, stiftsdirektør Bjørgvin bispedøme, prest, operativ leiing av verksemd i utlandet, administrasjon og leiing i offentlig sektor, styreverv i ideell sektor innanfor helse og utdanning.

Stilling: Seniorkonsulent

Tlf +47 41528318

Epost: helge@dvergsdalconsulting.no

DC Team, Juni 2016

DC Team, Juni 2016