Om oss

Dagrun Dvergsdal

Dagrun Dvergsdal

Utdannning: Master of management, gestaltveiledning, sosionom.

Arbeidserfaring: Adm.dir/eigar DC, organisasjonsutviklar i Creative Learning Consultants, London, Organisasjonssjef Aker  olje og gass, Lektor Diakonhjemmets sosialhøgskole.

Stilling: Adm.dir

Tlf +47 91603659

Epost: dagrun@dvergsdalconsulting.no

Halvor Kjølstad

Halvor Kjølstad

Utdanning: Spesialist i klinisk psykologi.

Arbeidserfaring: Fagsjef, psykiatrien i Telemark, direktør AKAN og Blå Kors Senter, Oslo, sjefpsykolog, Statens senter for barne- og ungdomspsykiatri. Undervising ved universitet, høgskolar mv. Diverse publikasjonar. Leiar av Norsk Psykologforening. Secretary General i European Federation of Professional Psychologists Associations. Medlem av Statens Helsepersonellnemnd og Tilsynutvalget for Dommere.

Stilling: Adm.sjef/psykologspesialist

Tlf +47 91166548

Epost: halvor@dvergsdalconsulting.no

Martin Loxton

Martin Loxton

Utdanning:Master i samfunnsvitenskap og naturvitenskap.

Arbeidserfaring: 30 år jobber med store organisasjoner i Europa, USA og Japan, som konsulent, utøvende coach og facilitator, og har designet og driver et bredt spekter av treningsprogrammer. Har vært konsulent hos Creative Learning Consultants og Oliver Wyman Delta. På fakultetet for psykosyntese i London, underviser veileder og veileder traineebusser.

Stilling: Seniorkonsulent

Tlf +44 7767892752

Epost: martin@dvergsdalconsulting.no

Helge Taranrød

Helge Taranrød

Utdanning: Cand.theol. , pastoral-klinisk utdanning, HSH sitt leiarutviklingsprogram,

Arbeidserfaring: Utanlandssjef i Sjømannskirken, stiftsdirektør Bjørgvin bispedøme, prest, operativ leiing av verksemd i utlandet, administrasjon og leiing i offentlig sektor, styreverv i ideell sektor innanfor helse og utdanning.

Stilling: Seniorkonsulent

Tlf +47 41528318

Epost: helge@dvergsdalconsulting.no

Elisabeth Røst

Elisabeth Røst

Utdanning: Markedsføring, organisasjonsutvikling og ledelse, gestaltterapeut, gestaltveileder.

Arbeidserfaring: Daglig leder Norsk Gestaltinstitutt Høyskole, HR rådgiver Berg Hansen, Seksjonsleder Bennett IBM, Konsulent Norsk Data, ulike stillinger i fly- og reiselivsbransjen.

Stilling: Seniorkonsulent

Tlf +47 91835915

Epost: elisabeth@dvergsdalconsulting.no

Marianne Hansen

Marianne Hansen

Utdanning: Psykologspesialist med doktorgrad i psykologi.

Arbeidserfaring: 19 års arbeidserfaring som forsker og klinisk psykolog. Kompetanse på psykisk helse, avhengighet, arbeidsmiljø.  Foredragsholder, veileder. Har en rekke publikasjoner, både vitenskapelig og populærvitenskapelig. Verv i diverse råd og utvalg som Tidsskrift for Norsk Psykologforening, Institutt for Aktiv Psykoterapi og Den Norske turistforening.

Stilling: Seniorkonsulent

Tlf +47 95709684

E-post: marianne@dvergsdalconsulting.no