Sagt om oss

Alexander Fjeldly, Engineering Leader – Subsea Manifold and Connection Systems, GE Oil & Gas:

“Dvergsdal Consulting provides personal and team development based on a strong platform of experience, values and knowledge. The coaching has helped our teams and leaders to reach the next level through increased self-knowledge and looking at barriers from different perspectives. I really value their ability to drive leadership development through crisp observations and candid feedback, both on the personal and group level”

Anne-Lise Brodtkorb, Avdelingsdirektør, Kirke- og Kulturdepartementet

“I forbindelse med implementering av nye tjenesteordninger i Den norske kirke, er biskopenes lederprofil og prostenes rolle styrket. Dagrun Dvergsdal er engasjert for å gjennomføre et totrinnet lederutviklingsprogram rettet mot biskopenes arbeid. Dvergsdal ble valgt fordi hun har kjennskap til Den norske kirke og har bred erfaring i endringsarbeid og lederutvikling. Hun har en arbeidsmåte som bærer preg av åpen oppmerksomhet, trygghet på egne vurderinger og evne til tydelig samarbeid med oppdragsgiver, den enkelte og gruppen.”

Eva Kristensen, Managing Director, Ulstein Design & Solutions AS:

“Dvergsdal Consulting fortsetter den personlige utviklingsprosessen der andre stopper. DC forandrer mennesker til å bli mer av sitt bedre jeg, samstemte i teamets oppgaver, tydeligere i lederstil, sterkere i gjennomføringen, mer kraftfull i kommunikasjonen. gjennom observasjoner og personlig målrettet og tilrettelagt trening både en-til-en og i teamet med tilbakemeldinger fremstår et mer autentisk menneske og team. Enkelt fortalt -større gjennomslagskraft. i det indre vekkes ekte kjærlighet – for livet og til mennesker, en god ro – trygghet i en selv som leder, og frigjøring av drivende energi – ny, taktfull, produktiv dridtighet som skaper kreativ produktivitet. det må oppleves, det ER en forskjell!”

Jarle Henriksrud, Project Director, Kvaerner:

I mai 2012 signerte Kværner en EPC kontrakt for bygging av Edvard Grieg Topside. Både kunden Lundin og Kværner hadde som målsetting at Edvard Grieg skulle bli et referanseprosjekt – for alle involverte parter. Og slik er det blitt.
Prosjektet har fått svært god medieomtale i byggeperioden og prosjektet har i ettertid blitt tildelt tre priser.

De tre prisene er:
Kværners kvalitetsforbedringspris
Gullkronen 2016


Verdens beste i 2016

Alle vi i mitt prosjektteam vil takke deg for det viktige bidraget du har hatt i at vi lyktes så godt med Edvard Grieg. Det å bygge et team med sterk tillit til hverandre og med et sterkt ønske om å hjelpe hverandre slik at arbeidet med prosjektet lykkes har vært svært viktig for oss.

Simen Lieungh, CEO, Odfjell Drilling:

“The quality of the dialogs and the unique ‘personal touch’ makes this a powerful toolbox for developing leadership and leaders based on self-knowledge and consciousness-raising processes. Our engagement with these highly professional people adds value to our leaders and to our company.”

Ståle Hansen, President and CEO, Assuranceforeningen Skuld:

“Skuld’s growth and diversification strategy demands new leadership and communication abilities.
New products, new services, new approaches in conducting the business calls for new ways of leading individuals, teams and our business.
Dvergsdal Consulting helps Skuld creating a flexible organisational culture, where leaders are capable of adapting to change, communicating strategies and leading people and the business.
I truly recommend their competence and services.”

Thor Olaf Askjer, Adm.dir, JM Byggholt AS:

“Dvergsdal Consulting er en viktig inspirasjonskilde til alle som er opptatt av lederskap og mellommenneskelig dynamikk. For oss har DC vært et nyttig korrektiv til det forfallet i positive lederferdigheter som naturlig følger av travelheten og det faktum at vi eldes både som enkeltmennesker og organisasjon.”

Vibeke Hammer Madsen, Adm.dir, Virke (tidligere Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon):

”HSH har samarbeidet med Dagrun Dvergsdal siden 1991. Hun er en av arkitektene bak HSH Lederutviklingsprogram og har hele tiden vært en av kurslederne for dette omfattende og velrenommerte programmet. Dagrun får topp evaluering fra hvert kull for sin måte å lede prosessen og skape gode utviklingsrelasjoner mellom deltagerne.”