Aktuelle publikasjonar

Foredrag:

Tillitsbasert leiing – mogeleg å utvikle?
Foredrag av Dagrun Dvergsdal på NEON-konferansen, november 2020.
Last ned her.

Tilpasset teamutvikling
Foredrag av Dagrun Dvergsdal på HR Norges kompetansedager, 10 mai 2017: Tilpasset teamutvikling.
Last ned her.

Artikler:

Snuoperasjonen i Multiconsult,
Møte med konsernsjef Grethe Bergly og Dagrun Dvergsdal.
Last ned her.

Gestaltbasert organisasjonspraksis – ei skattekiste. I: Norsk gestalttidsskrift nr 2, 2020, s. 61-72
Essay av Dagrun Dvergsdal
Last ned her.

European Journal of Worklife Innovation. Vol 4, No2 (2019)
Artikkel av Dagrun Dvergsdal og Trond Haga
Last ned her.

Trust-based steering of large engineering-to-order offshore/onshore projects: is it possible?
Artikkel om Dagrun Dvergsdal og DCas i Scan Magazine, utgave 101, juni 2017.06.18 
Last ned her.

Dvergsdal, Dagrun og Haga, Trond (2013): Utvikling av team i tidsavgrensede prosjekter: Verdifull investering eller bortkastet tid. I: Garmann Johnsen og Pålshaugen (red.): Hva er innovasjon? Cappelen Damm Akademisk.

Bokutgivelser:

Expanding Your Leadership
– a Journey Towards Building Character av Dagrun Dvergsdal
Last ned her / Kjøp

Sagt om boka:

Simen Lieungh, Odfjell Drilling: “Good leaders identify and trust their own values and develop from the inside. A leadership style based on something that is not you will fail when things get rough. This book is about the complex, demanding and enriching journey towards good leadership.”

David Ley, Jacobs:“I love the book – it really speaks the truth about leadership rather than management gobbledegook! A great strength of “Expanding Your Leadership” is that it provides a deep insight into the impact that the character of a leader can have on a team. It recognises that every leader is different, each with their own set of values and leadership qualities. Leaders therefore need to develop their own personal approach based upon building a deep understanding of the impact of their actions and behaviours on a team.”

Bokomtale i Gestalt Review, ved Nancy Hardaway
Les review i Gestalt Review

Anmeldt av Professor Jan Ketil Arnulf, Handelshøyskolen BI, i Tidsskrift for Norsk Psykologforening, mai 2015.

En modig bok

I et felt dominert av svulstige ord og billige oppskrifter, styrer Dvergsdal unna frasene og tar tak i det vanskeligste.

Det er ikke lett å skrive godt om lederutvikling. Dette området domineres av folk som prøver å tjene store penger på en kombinasjon av svulstige ord og billige salgsoppskrifter. Her har Dagrun Dvergsdal gått en annen vei, og har skrevet en modig bok. Den er modig fordi den har prøvd å styre utenom frasene og tatt tak i det aller vanskeligste, nemlig endringen av de enkelte deltakerne.

Konkret og åpenhjertig

Boka presenterer seg ved første øyekast som en grei oppskrift på hvordan man kan tilrettelegge et lederutviklingsprogram. De 12 kapitlene består av en konkret og detaljert gjennomgang av forventninger, eierskap, gjennomførerne (noe Dvergsdal kaller «et lærende team»), programmets arkitektur, innhold og gjennomføring. Dette vil i seg selv være nyttig for mange. Boka er mer praktisk enn teoretisk, og det faglige fundamentet er en kombinasjon av ulike innfallsvinkler med lange tradisjoner i norsk organisasjonsutvikling, det såkalte «OD»-perspektivet.

På et annet nivå er denne boka også historiefortelling. Den er en pedagogisk dokumentasjon av et stort lederopplæringsprogram som faktisk fant sted i et norsk industrilokomotiv. Det finnes så lite dokumentasjon av lederutvikling, ikke bare i Norge, men i hele verden, at denne historien er verdifull i seg selv. Den er kanskje av begrenset verdi som evaluering i streng forstand, og gjør heller ikke krav på dette. Likevel er den av stor betydning for å forstå hvordan lederutvikling har vært tenkt og utført i industriell praksis. Slike krøniker burde eksistert fra flere bedrifter. Det er modig i seg selv, både av Dvergsdal og hennes oppdragsgivere, å fortelle en såpass åpenhjertig historie fra programmets indre liv.

Motkrefter

Det modigste ved boka er likevel Dagrun Dvergsdals konsekvente vilje til å holde på målsettingen med lederutvikling som karakterbygging. Helt fra første kapittel beskriver forfatteren hvilke motkrefter man møter, og dette blir et gjennomgangstema. Hun beskriver hvordan mange driver utvikling som meningsløse emosjonelle jippoer av typen Robinson-ekspedisjoner. Leseren får møte den velvillige, men lettvinte toppledelsen som helst skulle sett at konsulentene visste alt og bare «gjorde det» med deltakerne. Og ikke minst får leseren oppleve hvordan alle deltakerne møter programmet mer eller mindre defensivt og mistenksomt.

Motkreftene representerer et kontinuerlig press mot å slippe tak i det personlige og nære for å erstatte det med narsissistiske floskler og illusjoner om viktighet som alltid omgir lederstillinger. Dagrunn Dvergsdals bok derimot støtter opp under lederutvikling som en lavmælt, positiv konstruksjonsprosess, der deltakerne mot slutten virker overrasket over hvilke ressurser de oppdaget i seg selv under reisen.

Dette er modig fordi «motkreftene» – jaget etter fikse oppskrifter på superlederen – er sterkt representert i markedet for lederutviklingsbøker også. Risikoen ved en bok som denne er at den misjonerer for de allerede omvendte, men det får stå sin prøve. Dette er en betimelig nøktern beskrivelse av god lederutvikling i virkelighetens verden.

Gruppeterapi
av Halvor Kjølstad
Last ned her / Kjøp

 

La oss ta en prat.

Sammen former
vi fremtiden.

Skreddarsydde utviklingsprosessar med menneske i sentrum.