Sagt om oss

Svenn Ivar Fure

Konsernsjef Felleskjøpet Agri SA

Dvergsdal Consulting har med solide metodar og dyktige medarbeidarar greidd å engasjere og utvikle våre mest erfarne leiarar i Felleskjøpet Agri, på tvers av divisjonar og nasjonalitetar. EYL-programmet har, sidan eg var ein av dei første deltakarane i 2010,  utvikla seg vidare for å treffe alle både i hjartet og hovudet.

Helga Bollmann Leknes

Chief Commercial Officer og Chief HR Officer Norwegian:

Jeg har benyttet Dvergsdal Consulting i mer enn 10 år til både lederutvikling, topplederutvikling, team-utvikling samt coaching av topp-ledere, og gir dem mine aller beste referanser. Dette er mennesker – med Dagrun Dvergsdal i front, som bryr seg om menneskene, de ser menneskene og bidrar til magiske utviklinger som er bra både for enkeltmennesket og for bedriften. Læringsmetodene utvider kompetansen reelt og det er alltid skreddersydde opplegg som er tilpasset den enkelte bedrift. De gjør en forskjell, og jeg blir til stadighet imponert.

Grethe Bergly

Konsernsjef/CEO Multiconsult ASA:

I Dvergsdal har vi funnet en partner som sammen med oss utvikler våre ledere basert på deres styrker og muligheter. Deres evne til å lytte og tilpasse opplegget våre behov er viktig for at treningsarenaene har direkte relevans til travle lederes hverdag. Vektlegging av individet som del av team er også avgjørende for vår virksomhet, der teamarbeid er hverdagen til de fleste. Dvergsdal bistår til at våre ledere får trygghet og vilje til å stå i ledergjerningen og at de får innsikt i hva som er effektiv og verdiskapende lederadferd, basert på et solid verdifundament.

Alexander Fjeldly

Ingeniørleder – Subsea Manifold og tilkoblingssystemer, GE Oil & Gas:

“Dvergsdal Consulting gir personlig utvikling og teamutvikling basert på en sterk plattform for erfaring, verdier og kunnskap. Coachingen har hjulpet teamene og lederne våre til å nå neste nivå gjennom økt selvkunnskap og se på barrierer fra forskjellige perspektiver. Jeg setter virkelig pris på deres evne til å drive lederutvikling gjennom skarpe observasjoner og ærlige tilbakemeldinger, både på det personlige og på gruppenivå. ”

Anne-Lise Brodtkorb

Avdelingsdirektør, Kirke- og Kulturdepartementet

“I forbindelse med implementering av nye tjenesteordninger i Den norske kirke, er biskopenes lederprofil og prostenes rolle styrket. Dagrun Dvergsdal er engasjert for å gjennomføre et totrinnet lederutviklingsprogram rettet mot biskopenes arbeid. Dvergsdal ble valgt fordi hun har kjennskap til Den norske kirke og har bred erfaring i endringsarbeid og lederutvikling. Hun har en arbeidsmåte som bærer preg av åpen oppmerksomhet, trygghet på egne vurderinger og evne til tydelig samarbeid med oppdragsgiver, den enkelte og gruppen.”

Eva Kristensen

Managing Director, Ulstein Design & Solutions AS:

“Dvergsdal Consulting fortsetter den personlige utviklingsprosessen der andre stopper. DC forandrer mennesker til å bli mer av sitt bedre jeg, samstemte i teamets oppgaver, tydeligere i lederstil, sterkere i gjennomføringen, mer kraftfull i kommunikasjonen. gjennom observasjoner og personlig målrettet og tilrettelagt trening både en-til-en og i teamet med tilbakemeldinger fremstår et mer autentisk menneske og team. Enkelt fortalt -større gjennomslagskraft. i det indre vekkes ekte kjærlighet – for livet og til mennesker, en god ro – trygghet i en selv som leder, og frigjøring av drivende energi – ny, taktfull, produktiv dridtighet som skaper kreativ produktivitet. det må oppleves, det ER en forskjell!”

Jarle Henriksrud

Project Director, Kvaerner:

I mai 2012 signerte Kværner en EPC kontrakt for bygging av Edvard Grieg Topside. Både kunden Lundin og Kværner hadde som målsetting at Edvard Grieg skulle bli et referanseprosjekt – for alle involverte parter. Og slik er det blitt.
Prosjektet har fått svært god medieomtale i byggeperioden og prosjektet har i ettertid blitt tildelt tre priser.

De tre prisene er:
Kværners kvalitetsforbedringspris
Gullkronen 2016


Verdens beste i 2016

Alle vi i mitt prosjektteam vil takke deg for det viktige bidraget du har hatt i at vi lyktes så godt med Edvard Grieg. Det å bygge et team med sterk tillit til hverandre og med et sterkt ønske om å hjelpe hverandre slik at arbeidet med prosjektet lykkes har vært svært viktig for oss.

Simen Lieungh

CEO, Odfjell Drilling:

“The quality of the dialogs and the unique ‘personal touch’ makes this a powerful toolbox for developing leadership and leaders based on self-knowledge and consciousness-raising processes. Our engagement with these highly professional people adds value to our leaders and to our company.”

Ståle Hansen

President and CEO, Assuranceforeningen Skuld:

“Skuld’s growth and diversification strategy demands new leadership and communication abilities.
New products, new services, new approaches in conducting the business calls for new ways of leading individuals, teams and our business.
Dvergsdal Consulting helps Skuld creating a flexible organisational culture, where leaders are capable of adapting to change, communicating strategies and leading people and the business.
I truly recommend their competence and services.”

Thor Olaf Askjer

Adm.dir, JM Byggholt AS:

“Dvergsdal Consulting er en viktig inspirasjonskilde til alle som er opptatt av lederskap og mellommenneskelig dynamikk. For oss har DC vært et nyttig korrektiv til det forfallet i positive lederferdigheter som naturlig følger av travelheten og det faktum at vi eldes både som enkeltmennesker og organisasjon.”

Vibeke Hammer Madsen

Adm.dir, Virke (tidligere Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon):

”HSH har samarbeidet med Dagrun Dvergsdal siden 1991. Hun er en av arkitektene bak HSH Lederutviklingsprogram og har hele tiden vært en av kurslederne for dette omfattende og velrenommerte programmet. Dagrun får topp evaluering fra hvert kull for sin måte å lede prosessen og skape gode utviklingsrelasjoner mellom deltagerne.”

La oss ta en prat.

Sammen former
vi fremtiden.

Skreddarsydde utviklingsprosessar med menneske i sentrum.