Menneskene

Dagrun Dvergsdal

Utdanning: Master of management, gestaltveiledning, sosionom.

Arbeidserfaring: Adm.dir/eigar Dvergsdal Consulting, organisasjonsutviklar i Creative Learning Consultants, London, Organisasjonssjef Aker olje og gass, Lektor Diakonhjemmets sosialhøgskole.

Stilling: Adm.dir

Tlf +47 91603659

Epost: dagrun@dvergsdalconsulting.no

Halvor Kjølstad

Utdanning: Spesialist i klinisk psykologi.

Arbeidserfaring: Fagsjef, psykiatrien i Telemark, direktør AKAN og Blå Kors Senter, Oslo, sjefpsykolog, Statens senter for barne- og ungdomspsykiatri. Undervising ved universitet, høgskolar mv. Diverse publikasjonar. Leiar av Norsk Psykologforening. Secretary General i European Federation of Professional Psychologists Associations. Medlem av Statens Helsepersonellnemnd og Tilsynutvalget for Dommere.

Stilling: Adm.sjef/psykologspesialist

Tlf +47 91166548

Epost: halvor@dvergsdalconsulting.no

Rakel Sandøy Knutsen

Utdanning: Master of Management, Bachelor International Marketing

Arbeidserfaring: Mange års erfaring fra HR stillinger på høyere nivå innenfor feltene HR og ledelse;
Vice President HR &HSE Advisory and Operations Norwegian Air Shuttle, Chief HR Officer DeepOcean, Director HR&Communications Emas Chiyoda Subsea,Vice President HR AKOFS Offshore Operations AS, Senior HR Advisor SAS Ground Handling

Stilling: Daglig leder

Tlf +47 90267987

Epost: rakel@dvergsdalconsulting.no

Martin Loxton

Utdanning: Master i samfunnsvitenskap og naturvitenskap.

Arbeidserfaring: 30 år jobber med store organisasjoner i Europa, USA og Japan, som konsulent, utøvende coach og facilitator, og har designet og driver et bredt spekter av treningsprogrammer. Har vært konsulent hos Creative Learning Consultants og Oliver Wyman Delta. På fakultetet for psykosyntese i London, underviser veileder og veileder traineebusser.

Stilling: Seniorkonsulent

Tlf +44 7767892752

Epost: martin@dvergsdalconsulting.no

Helge Taranrød

Utdanning: Cand.theol. , pastoral-klinisk utdanning, HSH sitt leiarutviklingsprogram,

Arbeidserfaring: Utanlandssjef i Sjømannskirken, stiftsdirektør Bjørgvin bispedøme, prest, operativ leiing av verksemd i utlandet, administrasjon og leiing i offentlig sektor, styreverv i ideell sektor innanfor helse og utdanning.

Stilling: Seniorkonsulent

Tlf +47 41528318

Epost: helge@dvergsdalconsulting.no

Marianne Hansen

Utdanning: Psykologspesialist med doktorgrad i psykologi.

Arbeidserfaring: 19 års arbeidserfaring som forsker og klinisk psykolog. Kompetanse på psykisk helse, avhengighet, arbeidsmiljø.  Foredragsholder, veileder. Har en rekke publikasjoner, både vitenskapelig og populærvitenskapelig. Verv i diverse råd og utvalg som Tidsskrift for Norsk Psykologforening, Institutt for Aktiv Psykoterapi og Den Norske turistforening.

Stilling: Seniorkonsulent

Tlf +47 95709684

Epost: marianne@dvergsdalconsulting.no

Catarina Ruud

Utdannning: Luftkrigsskole 2, Master of Science Leadership & Organisational Psychology, Gestaltterapeut-, coach og veileder

Arbeidserfaring: Organisasjonskonsulent i KPMG og Oslo kommune, HR sjef Etterretningstjenesten, Personalsjef Direktoratet for offentlig forvaltning, 20 år som leder og offiser i Luftforsvaret og Hæren.

Stilling: Seniorkonsulent

Tlf +47 40639464

Epost: catarina@dvergsdalconsulting.no

John Turner

Utdanning: Business Studies, utdannet i psykometri & Executive Coaching

Arbeidserfaring: Senior HR, OD, kommersielle og konsulentroller i store virksomheter i den internasjonale O&G, Petro-Chemical, Mining, Power, og Utilities sektorene. Omfattende erfaring med utforming og levering av organisatoriske endringsprogrammer for å forbedre forretnings-/prosjektytelse,.Executive coaching og veiledning for å støtte individuell utvikling

Stilling: Seniorkonsulent

Tlf +44 07985 412969

Epost: john@dvergsdalconsulting.no

Lovisa Nygren

Utdanning: Grunnutdanning som sosionom, med videreutdanning i ledelse ved Göteborgs universitet og Uppsala universitet.
Utdannet innen motiverende samtaler/intervju, krisehåndtering og psykodrama.

Arbeidserfaring: Mange års erfaring med ledelse på ulike nivåer i Kriminalomsorgen i Sverige, i dag som leder av Kriminalomsorgen i Gøteborg. Erfaring fra arbeid som prosjektleder og seniorleder. Jobbet som konsulent innen krisehåndtering og gruppeutvikling. Velferdsoffiser, SWEBAT Kosovo, det svenske forsvaret

Stilling: Seniorkonsulent

Epost: lovisa@dvergsdalconsulting.no

Geir Løkling

Utdanning: Spesialist i klinisk psykologi med videreutdanning i gruppepsykologi. Lederutdanning fra Forsvaret (Hærens befalsskole).

Arbeidserfaring: lang erfaring som klinisk psykolog i offentlig og privat helsevesen. Flere års erfaring som organisasjonspsykolog på individ-, team-, og organisasjonsnivå i iGo og Targeted Learning. Bistilling som universitetslektor ved Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo. Ledererfaring fra Forsvaret og Institutt for Aktiv Psykoterapi.  

Stilling: Seniorkonsulent

Tlf: +47 92025361

Epost: geir@dvergsdalconsulting.no